הורים רבים בחרו, מסיבות שונות, לשלוח את ילדיהם לבית ספר מרוחק מאזור מגוריהם. בכל בוקר, מאות אלפי ילדים עולים על אוטובוסים ומיניבוסים מיוחדים המסיעים אותם לבית הספר ובחזרה הביתה. עפ"י חוק, להסעת התלמידים אחראיות המועצות המקומיות שבתחומן מתגוררים הילדים הנזקקים להסעה.

 

כללי בטיחות בהסעות תלמידים

  • חברת ההסעות – חברת ההסעות הנשכרת לשם הסעות תלמידים חייבת להיות בעלת רישיון בתוקף מטעם משרד התחבורה למתן שירותי הסעות. בנוסף, החברה צריכה להיות בעלת מינוי בתוקף של קצין בטיחות תעבורה מטעם משרד התחבורה.
  • נהגי הסעות – נהגי הסעות לתלמידים חייבים להיות בעלי אזרחות ישראלית ובעלי רישיון מיוחד להסעת ילדים (תקנה 84). בנוסף, נהגים המסיעים תלמידים מחויבים להמציא תעודת יושר כל 5 שנים ובנוסף אישור על העדר עברות מין .
  •  כלי רכב – כלי רכב המסיעים תלמידים כגון אוטובוסים, אוטובוסים זעירים, טיוליות ומוניות, יהיו בני 10 שנים ומטה וחייבים להיות מורשים להסעת תלמידים על ידי רשות הרישוי ולהיבדק על ידי קצין בטיחות בתעבורה המועסק בחברה המספקת את כלי הרכב. אין לבצע הסעות תלמידים בטנדרים או בכל רכב בלתי אחוד. בכל מקרה של עזיבת קצין בטיחות בתעבורה יש ליידע את המזמין ולמצוא מחליף ראוי תוך שבועיים לכל היותר. כל כלי רכב המשמש להסעת תלמידים חייב להיות מצויד בכלי קשר למוקד ביטחון מסוים.
  • אביזרים ברכבי הסעות לתלמידים – כל כלי רכב המסיע תלמידים חייב להיות מצויד בערכת מילוט, ערכת כיבוי אש, ערכת עזרת ראשונה ומזגן. רכבים המיועדים להסעת נכים ובעלי מוגבלויות חייבים לעמוד במפרט הטכני להסעת נכים של משרד התחבורה. רכב המסיע תלמידים חייב להכיל שילוט בולט המציין "הסעת תלמידים" וכן את יעדי הנסיעה.
  • מספר הילדים המותר – בכל כלי רכב לא יישבו יותר משני תלמידים על ספסל ולא יוסעו תלמידים בעמידה, גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.
  • מושבי וחגורות בטיחות – כל כלי רכב מכל סוג, המשמש להסעות תלמידים בין אם בדרך עירונית ובין אם בדרך בין-עירונית, חייב להיות מצויד בחגורות בטיחות. עבור אוטובוסים השייכים למועצות האזוריות בעלי היתר להסעת תלמידים במשך 14 שנים, חלה החובה להתקנת חגורות בטיחות החל משנת 2007.
  • העלאת והורדת תלמידים – יש להעלות ולהוריד תלמידים בתחנות איסוף קבועות ומסודרות בלבד. העלאת תלמידים תתבצע דרך הדלת הקדמית בלבד וכך גם הורדת תלמידים, אלא אם כן ישנו מלווה אשר מפקח על הדלת האחורית במהלך ההורדה. על הנהג להשתדל להוריד תלמידים באופן שלא יצטרכו לחצות כביש. חציית כביש תתבצע רק בלווי מלווה. על הנהג לבדוק את כלי הרכב בתום ההסעה.

כל נהגי חברת רם שן הסעות הנם בעלי תעודת יושר, במידה ומדובר בהסעות ילדים גם באשורי על העדר עברות מין .